Dự Án Có Số TT 18: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Tinh Bột, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm

Dự Án Có Số TT 18: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Tinh Bột, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm