Dự Án Có Số TT 16: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Đóng Hộp, Công Suất 10.000 Tấn Sản Phẩm/Năm

Dự Án Có Số TT 16: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Đóng Hộp, Công Suất 10.000 Tấn Sản Phẩm/Năm