Dự án có Số TT 7: Chợ Vĩnh Tiến

Dự án có Số TT 7: Chợ Vĩnh Tiến

Danh Mục Dự Án Ưu Tiên Mời Gọi Đầu Tư
Dự án có Số TT 10: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Cao Cấp Gia Phát
Dự án có Số TT 10: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Cao Cấp Gia Phát 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư III Lĩnh vực Nhà ở và Phát triển đô thị STT 10
Curie Pham | 22/12/2023 17:59
Dự án có Số TT 2: Dự Án Xây Dựng Bãi Xử Lý Rác
Dự án có Số TT 2: Dự Án Xây Dựng Bãi Xử Lý Rác 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư Đất Nhà nước quản lý II Lĩnh vực An sinh Xã hội Môi trường STT 2
Curie Pham | 22/12/2023 17:58
Dự Án Có Số TT 9: Trạm Thu Gom Và Xử Lý Nước Thải Tại Các Cụm Dân Cư Trên Địa Bàn Huyện Giồng Riềng
Dự Án Có Số TT 9: Trạm Thu Gom Và Xử Lý Nước Thải Tại Các Cụm Dân Cư Trên Địa Bàn Huyện Giồng Riềng 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 9 III Lĩnh vực Môi trường Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:41
Dự Án Có Số TT 10: Trạm Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Xã Thạnh Lộc
Dự Án Có Số TT 10: Trạm Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Xã Thạnh Lộc 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 10 IV Lĩnh vực Nước Đô thị và Nông thôn Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:41
Dự Án Có Số TT 5: Chợ Xã Nam Thái
Dự Án Có Số TT 5: Chợ Xã Nam Thái 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 5 II Lĩnh vực Thương Mại Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:43
Dự án có Số TT 1: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Cái Tư
Dự án có Số TT 1: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Cái Tư 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư Mục I Khu Cụm Công nghiệp STT 1
Curie Pham | 22/12/2023 18:02
Dự án có Số TT 7: Chợ Vĩnh Tiến
Dự án có Số TT 7: Chợ Vĩnh Tiến 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư II Thương mạiDu lịchNghỉ dưỡng STT 7
Curie Pham | 22/12/2023 18:00
Dự Án Có Số TT 13: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Ăn Liền, Công Suất 3.000 Tấn Sản Phẩm/Năm
Dự Án Có Số TT 13: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Ăn Liền, Công Suất 3.000 Tấn Sản Phẩm/Năm 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 13 V Lĩnh vực Công nghiệp Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:40