Dự án có Số TT 10: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Cao Cấp Gia Phát

Dự án có Số TT 10: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Cao Cấp Gia Phát

Danh Mục Dự Án Ưu Tiên Mời Gọi Đầu Tư
Dự Án Có Số TT 14: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Chả Cá, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm
Dự Án Có Số TT 14: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Chả Cá, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 14 V Lĩnh vực Công nghiệp Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:40
Dự Án Có Số TT 9: Trạm Thu Gom Và Xử Lý Nước Thải Tại Các Cụm Dân Cư Trên Địa Bàn Huyện Giồng Riềng
Dự Án Có Số TT 9: Trạm Thu Gom Và Xử Lý Nước Thải Tại Các Cụm Dân Cư Trên Địa Bàn Huyện Giồng Riềng 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 9 III Lĩnh vực Môi trường Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:41
Dự Án Có Số TT 45: Nghĩa Trang Nhân Dân Xã Phi Thông
Dự Án Có Số TT 45: Nghĩa Trang Nhân Dân Xã Phi Thông 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 45 X Lĩnh vực Khác Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:25
Dự Án Có Số TT 2: Khu Đô Thị Mới Phía Tây TTHC Huyện Giồng Riềng
Dự Án Có Số TT 2: Khu Đô Thị Mới Phía Tây TTHC Huyện Giồng Riềng 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 2 Danh Mục Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:46
Dự án có Số TT 3: Dự Án Xây Dựng Nghĩa Trang Nhân Dân
Dự án có Số TT 3: Dự Án Xây Dựng Nghĩa Trang Nhân Dân 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi đầu tư Đất Nhà nước quản lý Mục I Khu Cụm Công nghiệp STT 3
Curie Pham | 22/12/2023 17:57
Dự án có Số TT 2: Dự Án Xây Dựng Bãi Xử Lý Rác
Dự án có Số TT 2: Dự Án Xây Dựng Bãi Xử Lý Rác 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư Đất Nhà nước quản lý II Lĩnh vực An sinh Xã hội Môi trường STT 2
Curie Pham | 22/12/2023 17:58
Dự án có Số TT 12: Dự Án Đầu Tư Nhà Máy Nước Sạch Liên Xã Vĩnh Tuy - Vĩnh Thắng
Dự án có Số TT 12: Dự Án Đầu Tư Nhà Máy Nước Sạch Liên Xã Vĩnh Tuy - Vĩnh Thắng 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư IV Lĩnh vực An sinh Xã hội Môi trường STT 12
Curie Pham | 22/12/2023 17:59
Dự Án Có Số TT 28: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Và Tái Định Cư Thuộc Tổ Hợp KCN Xẻo Rô
Dự Án Có Số TT 28: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Và Tái Định Cư Thuộc Tổ Hợp KCN Xẻo Rô 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 28 VI Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Khu Cụm Công nghiệp Bến xe Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:33