Dự Án Có Số TT 15: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Hàng  Nông Sản, Trái Cây Các Loại, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm

Dự Án Có Số TT 15: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Hàng Nông Sản, Trái Cây Các Loại, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm