Núi Đá Dựng – Di Tích Lịch Sử, Thắng Cảnh Nổi Tiếng Hà Tiên