Dự án có Số TT 5: Chợ Vĩnh Hòa (Chợ Sân Gạch)

Dự án có Số TT 5: Chợ Vĩnh Hòa (Chợ Sân Gạch)

Danh Mục Dự Án Ưu Tiên Mời Gọi Đầu Tư
Dự án có Số TT 12: Dự Án Đầu Tư Nhà Máy Nước Sạch Liên Xã Vĩnh Tuy - Vĩnh Thắng
Dự án có Số TT 12: Dự Án Đầu Tư Nhà Máy Nước Sạch Liên Xã Vĩnh Tuy - Vĩnh Thắng 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư IV Lĩnh vực An sinh Xã hội Môi trường STT 12
Curie Pham | 22/12/2023 17:59
Dự Án Có Số TT 2: Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Khu Dịch Vụ Thương Mại Thuộc Tổ Hợp Khu Công Nghiệp Xẻo Rô
Dự Án Có Số TT 2: Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Khu Dịch Vụ Thương Mại Thuộc Tổ Hợp Khu Công Nghiệp Xẻo Rô 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 2 II Lĩnh vực Thương Mại Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:44
Dự Án Có Số TT 17: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Đóng Hộp, Công Suất 10.000 Tấn Sp/Năm
Dự Án Có Số TT 17: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Đóng Hộp, Công Suất 10.000 Tấn Sp/Năm 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 17 V Lĩnh vực Công nghiệp Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:38
Dự án có Số TT 10: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Cao Cấp Gia Phát
Dự án có Số TT 10: Dự Án Đầu Tư Khu Dân Cư Cao Cấp Gia Phát 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư III Lĩnh vực Nhà ở và Phát triển đô thị STT 10
Curie Pham | 22/12/2023 17:59
Dự Án Có Số TT 38: Khu Dân Cư Tuyến Đường Huỳnh Thúc Kháng Nối Dài
Dự Án Có Số TT 38: Khu Dân Cư Tuyến Đường Huỳnh Thúc Kháng Nối Dài 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 38 VII Lĩnh vực Nhà ở và Phát triển Đô thị Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:54
Dự Án Có Số TT 44: Khu Thể Dục - Thể Thao
Dự Án Có Số TT 44: Khu Thể Dục - Thể Thao 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 44 IX Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:55
Dự Án Có Số TT 14: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Chả Cá, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm
Dự Án Có Số TT 14: Dự Án Nhà Máy Chế Biến Chả Cá, Công Suất 5.000 Tấn Sản Phẩm/Năm 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 14 V Lĩnh vực Công nghiệp Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:40
Dự án có Số TT 2: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Vĩnh Phong
Dự án có Số TT 2: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Vĩnh Phong 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư Mục I Khu Cụm Công nghiệp STT 2
Curie Pham | 22/12/2023 18:02