Dự án có Số TT 2: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Vĩnh Phong

Dự án có Số TT 2: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Vĩnh Phong

Danh Mục Dự Án Ưu Tiên Mời Gọi Đầu Tư
Dự án có Số TT 12: Dự Án Đầu Tư Nhà Máy Nước Sạch Liên Xã Vĩnh Tuy - Vĩnh Thắng
Dự án có Số TT 12: Dự Án Đầu Tư Nhà Máy Nước Sạch Liên Xã Vĩnh Tuy - Vĩnh Thắng 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư IV Lĩnh vực An sinh Xã hội Môi trường STT 12
Curie Pham | 22/12/2023 17:59
Dự Án Có Số TT 4: Trung Tâm Văn Hóa Xã Tây Yên A
Dự Án Có Số TT 4: Trung Tâm Văn Hóa Xã Tây Yên A 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 4 I Lĩnh vực Văn Hóa Thể Dục Thể Thao Danh Mục Các Dự Án Theo Hình Thức Xã Hội Hóa Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:45
Dự Án Có Số TT 5: Chợ Xã Nam Thái
Dự Án Có Số TT 5: Chợ Xã Nam Thái 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 5 II Lĩnh vực Thương Mại Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:43
Dự Án Có Số TT 4: Chợ Và Khu Dân Cư Nhà Ngang
Dự Án Có Số TT 4: Chợ Và Khu Dân Cư Nhà Ngang 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 4 II Lĩnh vực Thương Mại Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:43
Dự án có Số TT 3: Dự Án Xây Dựng Nghĩa Trang Nhân Dân
Dự án có Số TT 3: Dự Án Xây Dựng Nghĩa Trang Nhân Dân 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi đầu tư Đất Nhà nước quản lý Mục I Khu Cụm Công nghiệp STT 3
Curie Pham | 22/12/2023 17:57
Dự Án Có Số TT 26: Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Và Gia Công Vali, Túi Xách, Giày Da Xuất Khẩu, Công Suất 5 Triệu Sản Phẩm/Năm
Dự Án Có Số TT 26: Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Và Gia Công Vali, Túi Xách, Giày Da Xuất Khẩu, Công Suất 5 Triệu Sản Phẩm/Năm 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 26 V Lĩnh vực Công nghiệp Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:34
Dự Án Có Số TT 31: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú
Dự Án Có Số TT 31: Dự Án Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú 1
QĐ số 2329QĐUBND STT 31 VI Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Khu Cụm Công nghiệp Bến xe Danh Mục Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 20212025
Curie Pham | 22/12/2023 17:32
Dự án có Số TT 5: Chợ Vĩnh Hòa (Chợ Sân Gạch)
Dự án có Số TT 5: Chợ Vĩnh Hòa (Chợ Sân Gạch) 1
TB số 1268TBTU DM kêu gọi Đầu tư II Thương mạiDu lịchNghỉ dưỡng STT 5
Curie Pham | 22/12/2023 18:01